Lägga tarotkort
av Leif Linder
© 1997 Leif Linder


Tillbaka

Det blir allt vanligare att folk köper sin egen tarotkortlek eller att vänner ger bort sådana i present till varandra. Plötsligt står någon med dessa intressanta, färgrika och symbolfyllda kort i handen. Vissa har gått en kurs eller läst en bok om ämnet och för dem är det lättare att komma igång. Andra däremot är som levande frågetecken då de blandar och tittar intressant på de många bilderna. De vill komma igång, men vet inte riktigt hur.
Hur man gör läggningar? Vet inte du någon bra läggning?
Jag får ofta frågor av denna sort. Därför skall jag visa en klassisk läggning som är mycket användbar. Den förekommer i en del olika varianter där något eller några kort kan skilja lite ifrån version till version. Jag har själv valt den versionen som härstammar ifrån den bok som kom i anslutning till Rider Tarots kortleks presentation 1910. Den boken bär titeln "The Pictorial Key to the Tarot" och läggningen kallas för det Keltiska Korset.


En fullständig läggning ser ut enligt följande:

1. Vad hon står inför.
Kortet utgör en signifikator och utgör ett tema för hela läggningen. Eftersom detta kort är det vi utgår ifrån, så ges det stor tyngd i tolkningen.

2. Vad som korsar henne.
Detta kort visar på vad som möter henne för tillfället, vad som upptar mycket av hennes tankar och energi. Kortet räknas alltid som rättvänt och kan därigenom inte inta rollen av upp och nedvänt.

3. Vad som kröner henne.
Det här kortet uttrycker vad hon strävar mot, fokuserar framtida mål och visar på potentiellt förvekligande. Därför förknippas kortet tidsmässigt med ett perspektiv av längre in i framtiden.

4. Vad som ligger under henne.
Kortet summerar vad som är bakomliggande till hennes situation. Här utgår vi oftast ifrån det längre tidsperspektivet tillbaka i förfluten tid. Kan även visa på vad som ligger under ytan, det undermedvetna, förträngda och teman ifrån uppväxten. Det finns en koppling till hennes instinkter som även påverkar besluten hon gör i nuet.

5. Vad som ligger bakom henne.
Här utgår vi ifrån det kortare tidsperspektivet. Visar oftast på händelser som skett nyligen.

6. Vad som ligger framför henne.
Visar oftast på sådant som kommer att ske i den nära framtiden och uttrycker stundande förändringar.

7. Henne själv.
Hon själv som person, hennes karaktär, personlighet och uttrycksätt.

8. Hennes hus.
Hennes hem, närmaste omgivning, anhöriga och nära vänner. Den atmosfär som skapas runt henne.

9. Hennes hopp och rädslor.
Hur hon fokuserar rent mentalt. Är det mer betoning på oro och pessimism eller tilltro och optimism.

10. Vad som skall komma.
Utgången av läggningen. Vad det hela resulterar i.

Det är viktigt att du följer den ordning som korten representerar enligt ovan och att de läggs efter mönstret nedan.KELTISKA KORSETVad innebär detta i praktiken?
Det är viktigt att även se korten i en helhet, där de förstärker eller reducerar varandras uttryck. Finns det många trumf? Dominerar något visst element? Finns det hovkort med och är de av manlig eller kvinnlig natur? Frågor av den arten kan du ställa dig, när du skall tolka de kort som dyker upp.

Föreställ dig att vi gör en läggning för en kvinna som sysslar med musik. Hon har professionella ambitioner, vill ha vägledning i detta avseende och följande kort dyker upp:

1. Ess i Stavar
2. Ess i Svärd
3. Tio Bägare (upp och ner)
4. Kejsaren, trumf 4
5. Drottning i Bägare
6. Kung i Bägare
7. Åtta Svärd (upp och ner)
8. Nio Svärd (upp och ner)
9. Världen, trumf 21
10. Körsvennen, trumf 7

1. Ess i Stavar visar på entusiasm, handlingskraft och goda intuitioner. Hon vill vara artist och det med hela sitt hjärta, stå på scen och möta en publik. Hon brinner för det och upplever det som sitt kall. Potentialen att initiera en karriär finns där.

2. En kontakt som tror på henne finns tillgänglig. Det finns ett erbjudande. Hon har en bestämd uppfattning om hur saker skall vara och det finns klart uttalade ideal som hon utgår ifrån. En stark mental beslutsamhet styr.

3. Det finns en romantiserad bild av vad det innebär att lyckas konstnärligt och etablera sig som artist. Så länge hon är fångad av sin egen myt om artistlivet, ju mer av missnöje, problematik och besvikelser tvingas hon att hantera. Å andra sidan kan hon lära sig att se mer realistiskt på saker och ting, hitta rätt strategi och därigenom få mer glädje av sina framgångar. Den familjära känslan hon söker och kärleken från publiken blir därigenom mera tillgänglig för henne.

4. Psykologiskt finns en positiv bild av att etablera sig och det ger henne en grundläggande styrka. Behövs det kan hon ta fram både tuffhet och beslutsamhet. Hon har i stor utsträckning varit tvungen att förlita sig på sig själv och sin egen kraft tidigare i livet. Därigenom har hon utvecklat en stor styrka.

5. Visar att hon nyligen lagt en grunden för sina konstnärliga ambitioner. Den plattformen är något hon använder som utgångspunkt för sina framtida strävanden. Visar också på förutsättningar som hon förvärvat genom en förkovran.

6. En konstnärlig framgång och etablering ligger nära i framtiden. En manlig person, med yrke inom branschen får en ökad betydelse och har en stor del i det hela.

7. Du befinner dig i en förändringsprocess. Det finns en öppning till ett genombrott och en frigörelse från tidigare upplevelser av vanmakt och maktlöshet. Det kan gå via ordstrider och en viss kamp.

8. Det finns olöst problematik som har med hem och familj att göra. Denna kan ta tid att lösa och troligt är att hon får brottas med dessa samtidigt med framgången. Det kan ta uttryck i oro och sömnlösa nätter.

9. Kortet Världen visar på en stor andlig styrka. Hon bärs fram av sin vision och sina förhoppningar, vilka utgör ett stöd för henne.

10. Utgången av läggningen visar på världslig framgång. Som t.ex. att hon får utrymme i media, får åka limosin, får spelningar och säljer skivor.

 

Tillbaka