Triumfvagnen

I och med Triumfvagnen har Vandraren nu utforskat och integrerat första linjens alla sju stadier. Sista kortet i varje linje kan sägas summera och innehålla de förutvarande i sig. Körsvennen är likt Magikern en reslig ung man, som även han döljer sin underkropp, i det här fallet bakom en vagn som till största delen är gjord av sten. Underkroppen symboliserar det undermedvetna, väl dolt och outforskat. Liksom Magikern håller Körsvennen en magisk stav i sin högra hand, men inte ovanför sitt huvud, utan framför sig. Staven är blå med en gul knopp på. Det och symboliserar Magikerns gula ljus och det blå hos Prästinnan. Både på trumf I och trumf VII är bakgrunden gul och visar på en positiv atmosfär av generositet och kreativitet. Prästinnan finns representerad genom de båda sfinxerna som hennes pelare av yin och yang omvandlats till. Ytterligare en parallell är vattnet i bakgrunden och det stjärnprydda blå tyget kan jämföras med hennes tempelslöja.

© Leif Linder 2007

Startsidan