Prästinnan

Prästinnan är Magikerns kvinnliga motpol. Trumfet visar på dualitet och rättmätigt bär kortet siffran två, vilket symboliseras på ett bra sätt av de två pelarna. Magikern visar på spontan och integrerad handlingskraft, men Prästinnan tar ett steg bakåt och begrundar sina handlingar. Vi har då två personer i en - en som handlar och en som betraktar. Att betrakta tidigare gjorda eller framtida möjliga handlingar, är ett passivt tillstånd av reflektion. Det tar längre tid till handling om det ska vägas för och emot. I många fall leder det inte till någon handling över huvud taget. Detta tillvägagångssätt uttrycker den kvinnliga principen och det är den som trumfet främst representerar. Det här kortet symboliserar människans själ och dess inre liv. Den kvinnliga principen och dess inre process medvetandegörs, så att en utveckling av känslolivet kan komma tillstånd.

© Leif Linder 2007

Startsidan