Kärleksparet

I och med Kärleksparet når Vandraren i sin inkarnation och mognadsprocess fram till pubertetsstadiet och den stundande ungdomstiden. Det är här som vuxenlivet börjar och den psykologiska frigörelsen från föräldrarna. För att bli en sann individ måste en sådan frigörelse ske. Genom att sexualiteten är orationell och behovsstyrd, så letar den upp sin egen riktning oavsett föräldrarnas förmaningar och råd. Den leder till frigörelsen och initierar processen. Den sanna personligheten med dess individualitet tonar fram med sina egna idéer och ändamål, som söker oberoende både på det moraliska och intellektuella planet.

© Leif Linder 2007

Startsidan