Kyrkofursten

Medan det föregående trumfet Kejsaren representerar de världsliga och samhälleliga lagarna, symboliserar Kyrkofursten de kyrkliga och gudomliga. Gestalten lämnar en auktoritär redogörelse över vissa lärosatser för de två noviserna vid hans fötter. Dessa dogmer måste antagas av noviserna för att de ska bli insläppta i templet som syns i bakgrunden. Passagen till templet blockeras av Kyrkofursten. Mellan noviserna syns två guldfärgade nycklar som korsar varandra. Den ena nyckeln öppnar dörren för noviserna till "den yttre vägen", vilket motsvarar den traditionella kyrkan och dess dogmer, medan den andra öppnar dörren till hemliga läror, som har sina speciella lärosatser, vilka man måste initieras i. Det förstnämnda alternativet kan innebära medlemskap i den kristna kyrkan t ex, där man följer bibelns föreskrifter. Exempel på det andra alternativet kan vara medverkan i ett hemligt ordenssällskap med ockult kunskap och inriktning.

© Leif Linder 2007

Startsidan