Kejsarinnan

Prästinnan har vägt för och emot, reflekterat över olika livsföreteelser och på så sätt erhållit visdom, som nu är en viktig kvalitet i den fysiska verklighet som hon i och med detta trumf The Empress, har tagit steget ut i.Kejsarinnan kan ses som en kvinnlig motpol till det nästkommande kortet, The Emperor. Till skillnad från sin kejserlige motpol, som sitter på en tron bestående av det hårda materialet sten, är hennes tron främst uppbyggd av mjuka material. Där finns en stor kudde, något som ser ut som ett täcke med venussymboler på och ett hopvikt rött överkast. Täcket kan även vara en duk och överkastet Magikerns mantel. Intressant nog har kudden samma röd-gulrandiga färg som Magikerns bord.

© Leif Linder 2007

Startsidan