Kejsaren

Kejsaren är Kejsarinnans motpol. Kejsarinnan uttrycker den kvinnliga yinpolen, naturen och dess uttryck. Hon representerar den arketypiska modern. Kejsaren uttrycker den manliga yangpolen, samhället och dess regler. Han är den arketypiska fadern. Om naturen får ta över, leder det lätt till kaos, på liknande sätt som att en trädgård eller en tomt växer igen, om man inte gallrar och beskär dess vegetation. Kejsaren är den motvikt som ska förhindra att så sker. Utan regler i ett samhälle, kan människor tillåta sig att ohejdat ge efter för sina inre impulser, vilket gör att andra kan drabbas på ett negativt sätt. Exempel på detta är kriminalitet, våld och exploatering.

© Leif Linder 2007

Startsidan